Místní organizace Milovice

Staňte se členem

Vážení zájemci o členství v ČSSD,

pokud máte skutečně zájem ovlivnit život v naší krásné zemi a zejména v Milovicích, uznáváte principy demokracie, svobody, solidarity a spravedlnosti, máte chuť poznat a zapojit se do party lidí, která nemyslí jen na sebe a je skutečnou partou přátel, pak neváhejte a přijďte mezi nás.

Co proto stačí udělat?
Stačí pouze vyplnit přihlášku a my se s Vámi spojíme.

Výtah ze Stanov ČSSD
•Členem strany může být každý občan bez rozdílu národnosti, náboženství a rasy či sociálního postavení, je-li starší osmnácti let a potvrdil-li podpisem přihlášky, že souhlasí s jejím programem a stanovami. Členem strany mohou být pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky.

•Členství ve straně je neslučitelné se souběžným členstvím v jiné české politické straně nebo politickém hnutí nebo kandidaturou na veřejnou funkci za takovéto organizace bez souhlasu příslušného orgánu strany, který je oprávněn schvalovat kandidátní listiny na tuto funkci.

•Každý člen má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodu národnosti, rasy, pohlaví nebo věku.

•O přijetí žádá fyzická osoba místní organizaci ČSSD v místě svého trvalého pobytu; pokud v tomto místě MO není, předkládá svou žádost územně nejbližší MO v okrese, v jehož obvodu má svůj trvalý pobyt.

Na spolupráci se těší

Předseda MO Miroslav Červinka