Místní organizace Milovice

Komunální volby 2014

Naši kandidáti

1. Miroslav Červinka, 43 let, podnikatel, člen ČSSD
2. Ing. Jiří Hlaváček, 45 let, agronom, člen ČSSD
3. Ing.Bc. Bedřich Moravec,41 let, referent spr. maj. města, člen ČSSD
4. Jaroslav Morávek, 48 let, poradce, člen ČSSD
5. Bc. Jiří Ošlejšek, 39 let, lektor němčiny, člen ČSSD
6. Radomír Krejčí, 38 let, údržbář, řidič, člen ČSSD
7. Pavel Hlaváč, 53 let, ředitel, člen ČSSD
8. František Kačala, 42 let, profesionální řidič TIR, člen ČSSD
9. Vladimír Lach, 41 let, kuchař, člen ČSSD
10. Martin Konečný, 40 let, profesionální řidič autobusu, bez politické příslušnosti
11. Mgr. Blanka Stárková, 40 let, ekonomka, bez politické příslušnosti
12. Michaela Lachová, 38 let, mateřská dovolená, člen ČSSD
13. Lenka Kačalová, 41 let, úřednice České pošty, bez politické příslušnosti
14. Jiří Ošlejšek, 74 let, důchodce, bez politické příslušnosti
15. Martin Kaliba, 31 let, skladový operátor, člen ČSSD

 

Volební program – Komunální volby 2014 – Milovice

Vážení spoluobčané.

ČSSD se dlouhodobě úspěšně podílí na rozvoji města Milovice. Svou účastí v přímém vedeni města tak v posledním volebním období 2010-2014 pomohla zrealizovat mnoho významných projektů ze svého volebního programu. Zasadila se např. o navýšení kapacit v MŠ a ZŠ, výstavbu několika veřejných hřišť, rekonstrukci historického mostku v části Benátecká Vrutice, získání několika dotačních titulů na rozvoj města a rovněž se zasadila o získání finančních prostředků mnoha neziskovým a příspěvkovým organizacím z rozpočtu města. V rámci kontroly jsme upozornili na chyby v hospodaření města a zabránili jsme zbytečnému plýtvání. Chtěli bychom také zabránit schválení „nekvalitního“ územního plánu.

V dalším volebním období bychom chtěli navázat na dosavadní úspěchy a pokračovat v rozvoji města. Z významných investičních akcí bychom chtěli dokončit výstavbu ZŠ Juventa, rozvoj infrastruktury, vybudování parkoviště u nádraží, přípravu městských pozemků pro výstavbu rodinných domků, obchvat a veřejné osvětlení v Benátecké Vrutici, parkování v Mladé, chodníky v Rakouském táboře, revitalizaci Balonky, rekonstrukci nám. 30. června včetně zprovoznění Kulturního domu, revitalizaci parků a městských lesů a vznik vlastních technických služeb. Kromě vlastních investic budeme usilovat o vznik střední školy, lidové školy umění, zdravotnického střediska, koupaliště a získání investorů do průmyslových zón. Podpoříme prodloužení železniční tratě Milovice-Čachovice-Liberec, a ve spolupráci se StčK se zasadíme o rozvoj lokality Boží Dar. V rámci neinvestičních projektů nelze opomenout podporu neziskovým a volnočasovým institucím, rozvoj efektivních sociálních služeb a zvýšení bezpečnosti důsledným vyžadováním dodržování právních norem a obecných společenských pravidel.

Jsme si vědomi, že plány ČSSD jsou finančně i časově náročné a proto musí být nejprve zpracován reálný strategický plán rozvoje města a dokončen územní plán. Dostatek finančních prostředků pak lze získat prodejem územním plánem zhodnocených pozemků, případnou privatizací městských bytů, efektivnějším získáváním dotačních titulů, vícezdrojovým financováním realizovaných akcí, upuštěním od nesystémových řešení a užší spoluprací s ČSSD ve vedení StčK a vládě ČR. Přesto se nevyhneme zavedení úsporných opatření, zejména minimalizaci provozních nákladů a nedaňového zvýšení příjmů z městského majetku.

Věříme, že nás ve volbách podpoříte, abychom společně z „ubytovny pro Prahu“ vytvořili skutečné město.